PRAKTYCZNE ZNACZENIE

Pewne świa­tło na praktyczne znaczenie służby konsularnej rzu­cają dane dotyczące liczby placówek konsularnych utrzymywanych przez poszczególne państwa, znacz­nie wyższe niż placówek dyplomatycznych (niektóre państwa posiadają powyżej tysiąca placówek konsularnych). Przedstawicielstwa handlowe są osob­nym działem służby zagranicznej. Wyodrębnienie ich wiąże się z rewolucją październikową i ustano­wieniem monopolu handlu zagranicznego najpierw w państwie radzieckim, a następnie — po II wojnie światowej — także w innych państwach socjalistycz­nych. Działalność przedstawicieli handlowych pań­stwa radzieckiego napotykała przez wiele lat trud­ności natury prawnej, ponieważ państwa kapitali­styczne — stosując politykę „kordonu sanitarne­go — odmawiały uznania ich za przedstawicieli państwa i traktowały na równi z kupcami prywat­nymi.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)