PRAKTYKA DYSKRYMINACYJNA

Praktyka dyskryminacyjna administracji i sądów państw zachodnich, zwłaszcza Francji i Anglii, do­prowadziła do sformułowania tzw. teorii państwa handlującego, według której państwom przysługują określone przywileje i immunitety jedynie w zakre­sie wykonywania przez nie aktów władzy, ale nie wówczas, gdy państwo to spełnia funkcje handlowe. Teoria powyższa znalazła wyraz w międzynarodo­wej konwencji brukselskiej z 1926 r. o ujednolice­niu niektórych zasad dotyczących immunitetów ) odmawiała statkom handlowym — będącym wła­snością państwa — immunitetu sądowego. Immuni­tety według tej konwencji miały przysługiwać jedy­nie okrętom wojennym i statkom państwowym pełniącym funkcje publiczne. Do konwencji tej przy­stąpiło jednak niewiele państw. Polska wystąpiła z niej po II wojnie światowej.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)