PRAWNO-ORGANIZACYJNE FORMY STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Dodać należy, że w 1967 r. utworzone zostało Sto­warzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), którego członkami są Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur i Tajlandia. Zakresem działania Stowarzyszenia objęte zostały sprawy gospodarcze i kulturalne.Zacznijmy od omówienia organów reprezentują­cych państwa w stosunkach międzynarodowych. Państwa — będąc osobami prawnymi — mogą działać na terenie międzynarodowym jedynie za po­średnictwem osób fizycznych. Tylko przez działanie osób fizycznych mogą one nabywać prawa i zacią­gać zobowiązania. Osoby te, tzw. organa państwowe, upoważnione są do działania w imieniu państwa przez konstytucję lub przez inne ustawy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)