PREMIERZY WIELU KRAJÓW

Premierzy wielu krajów przejawiają dużą aktywność w dziedzinie polityki międzynarodowej, czemu sprzyja rozwój komunikacji ułatwiający udział w spotkaniach międzynarodowych. Minister spraw zagranicznych (w Stanach Zjedno­czonych i w Anglii — sekretarz stanu) jest kierow­nikiem resortu spraw zagranicznych i zwierzchni­kiem służbowym pracowników służby dyplomatycz­nej i konsularnej. Jako resortowy minister bierze udział w konferencjach międzynarodowych, repre­zentuje państwo w organizacjach międzynarodowych, prowadzi rokowania z innymi państwami. Niekiedy umowy i inne porozumienia międzynarodowe zleca­ją konferencjom ministrów spraw zagranicznych określone zadania (np. układ poczdamski zlecił mi­nistrom spraw zagranicznych przygotowanie trakta­tów pokoju z satelitami Osi).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)