PROCES SPOŁECZNY

Warto dodać, że to, co nazy­wamy procesem społecznym, jest rezultatem wysił­ków i działania wielu ludzi, którymi kierują przy­wódcy polityczni.Jak trafnie zaobserwował jeden z wybitnych współczesnych historyków — ludzie, nawet naj­więksi, nie wydają się nam tak wolni, jak sądzili nasi poprzednicy w historii, lecz znaczenie ich życia wcale przez to nie maleje.Drugi pogląd zapoznaje fakt, że politycy działają w określonych warunkach społecznych i politycznych i że na niepowodzenie skazane są najbardziej nawet godne pochwały i w sposób genialny realizowane zamierzenia poszczególnych jednostek, jeśli nie znaj­dą poparcia określonych sił politycznych. Według innej metafory — unoszeni jedynie prądem czasów politycy ani nie wytwarzają tego prądu, ani nie mogą zatrzymać „nieubłaganego marszu wydarzeń”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!