PRZECIWKO UMOWOM

W średniowieczu kolonie kupców cudzoziemskich wybierały spośród swego grona konsulów, którzy rozstrzygali spory między nimi oraz reprezentowali ich wobec miej­scowych władz. Umowy międzynarodowe usankcjo­nowały tę praktykę, a nawet — w stosunkach państw europejskich z państwami Wschodu — roz­szerzyły znacznie kompetencje konsulów wysyłanych przez państwa europejskie, przyznając im uprawnie­nia w zakresie wyłącznego sprawowania sądowni­ctwa w stosunku do cudzoziemców poszczególnych grup narodowościowych (w tzw. umowach kapitulacyjnych). Tego rodzaju umowy kapitulacyjne utra­ciły moc obowiązującą w XX wieku w związku z likwidacją kolonializmu. Pierwsza wystąpiła prze­ciwko kapitulacyjnym umowom rewolucja paździer­nikowa zrzekając sdę uprawnień wynikających z umów kapitulacyjnych zawartych przez rządy car­skie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)