PRZEDSTAWICIELE DYPLOMATYCZNI

Sprawy rang dyplomatycznych, a także inne spra­wy związane z działalnością przedstawicielstw dy­plomatycznych unormowane zostały w konwencji wiedeńskiej z 1961 r.Konwencja ta ma charakter kodyfikacji prawa dyplomatycznego:  zgromadziła i dostosowała do warunków współczesnych obowią­zujące od dawna normy prawa międzynarodowego, głównie pochodzenia zwyczajowego.Przedstawiciele dyplomatyczni dzie­lą się obecnie na trzy rangi dyplomatyczne (uprzed­nio istniały cztery rangi: konwencja wiedeńska ska­sowała rangę ministrów rezydentów, wysyłanych do państw półsuwerennych na obszarach Afryki i Azji, co pozostaje w związku z likwidacją systemu kolonialnego).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)