PRZESZŁOŚĆ KOLONIALNA

Przeszłość kolonialna jest przyczyną niedorozwoju tych krajów w dziedzinie politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Zaznaczyć jednak należy, że do państw rozwijających się na­leży wiele państw, które nie były koloniami bądź tez dawno uzyskały niepodległość (państwa Ameryki Łacińskiej, Liberia i Etiopia w Afryce);cechy polityczne — państwa rozwijające się z reguły nie potrafiły dotychczas stworzyć silnych organizacji państwowych. Na życiu politycznym cią­żą zazwyczaj pozostałości feudalizmu oraz solidar­ność plemienna, które utrudniają integrację wspól­noty państwowej. Typowe dla tej grupy krajów są zjawiska związane z tzw. „miękkim państwem”, jak wszelkie odmiany społecznego niezdyscyplinowania, przejawiające się w postaci niedostatków w ustawo­dawstwie, a zwłaszcza w przestrzeganiu i egzekwo­waniu przepisów prawnych, w nieposłuszeństwie ludności i urzędników wobec zarządzeń centralnych władz państwowych, a wreszcie w korupcji aparatu państwowego, często wchodzącego w zmowy z oso­bami i przedsiębiorstwami, które powinien kontro­lować.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)