PRZYJĘCIE ZALECEŃ

RWPG opiera swą działalność na zasadzie „całko­witego równouprawnienia, poszanowania suweren­ności i interesów narodowych oraz  pomocy wzajemne]” (art. 2). Przyjęcie zaleceń dla krajów członkowskich przez RWPG wymaga jedno­myślności państw zainteresowanych daną sprawą. Realizacja tych zaleceń wymaga potwierdzenia ich przez organa wewnętrzne państw i wydania odpo­wiednich. zarządzeń wewnętrznych w danym pań­stwie. RWPG nie jest zatem organizacją międzyna­rodową, której organa mają uprawnienia w zakre­sie wydawania degyzjTzóbowiązujacei rządy. Dopie­ro w ostatnich latach wystąpiły wyraźne „tendencje do zacieśnienia współpracy w obrębie RWPG i uprawnień i roli tej organizacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)