PRZYJĘTA ZASADA

Przyjęła się zasada, że przedstawiciel dy- p omatyczny nie może zrzec się przysługujących mu uprawnień z pełnym skutkiem prawnym: zrzecze­nie takie jest ważne dopiero wówczas, gdy zostanie potwierdzone przez władze zwierzchnie danej osoby w imieniu państwa wysyłającego.Funkcje przedstawiciela dyplomatycznego są róż­norodne. Tradycyjnie określa się je w trzech sło­wach. obserwer (obserwowanie życia politycznego kraju pobytu i informowanie swego rządu), nego- cier (prowadzenie rokowań) i proteger (obrona inte­resów państwa wysyłającego, zapewnienie ochrony dyplomatycznej obywatelom tego państwa na obsza­rze państwa przyjmującego). Funkcja obserwacyjna ulega w czasach współczesnych istotnym przemia­nom. W tradycyjnej dyplomacji przekazywano do swego kraju przede wszystkim informacje uzyskane j w rozmowach z osobami biorącymi udział w życiu państwa pobytu oraz dyplomatami innych państw akredytowanymi w tym państwie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)