PRZYWILEJE I IMMUNITETY

Konwencja wiedeńska uznała w zasa­dzie uprzywilejowany status personelu tej katego­rii, jednak członkowie personelu administracyjnego i technicznego korzystają z immunitetów tylko w związku z pełnionymi czynnościami urzędowymi a me we wszystkich sprawach, jak to się dzieje’w przypadku personelu dyplomatycznego. Personel ad­ministracyjny i techniczny w mniejszym zakresie korzysta ze zwolnień celnych (tylko przy wjeździe i objęciu stanowiska, natomiast nie włącza się ich na listy personelu uprawnionego do importowania bez cła przedmiotów osobistego użytku). Co się ty­czy służby, konwencja przyznaje im immunitet w związku z pełnionymi funkcjami oraz pewne zwol­nienia podatkowe. Przywileje i immunitety dyplomatyczne ustano­wione zostały w interesie państw dla zapewnienia swobody wykonywania określonych funkcji, a nie w interesie osób, którym przywileje te przysługują.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)