PUNKT WIDZENIA

Od Uznania państwa należy odróżnić uznanie rzą­du, które następuje wówczas, gdy rząd zmienia się w drodze faktu, a nie w sposób zgodny z postano­wieniami konstytucji. Uznanie takie ma szczególne znaczenie, gdy zmiana rządu wiąże się ze zmianą ustroju politycznego i społeczno-gospodarczego. Po rewolucji październikowej rząd radziecki wiele lat czekał na uznanie go przez mocarstwa zachodnie. Do niedawna Stany Zjednoczone odmawiały uzna­nia centralnego rządu w Pekinie. Rządem reprezen­tującym państwo chińskie był dla nich rząd Czang Kaj-szeka na Tajwanie. Normalne stosunki dyplo­matyczne nawiązały Stany Zjednoczone z ChRL do­piero w 1979 r. Po II wojnie światowej wywołała kontrowersje sprawa uznania rządu w Polsce. PKWN ukonsty­tuował się z dniem 1 stycznia 1945 r. jako Rząd Tymczasowy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)