RACJONALIZACJA PROCESU

Wprawdzie w jakimś stop­niu przyczyniają się one do racjonalizacji procesu podejmowania decyzji, jednak ze względu na róż­nice, jakie istnieją między umownością gry a realną działalnością polityczną, teorie te w praktyce Oka­zać się mogą zwodnicze.Używany potocznie zwrot „scena” czy też „are­nat międzynarodowa” nasuwa pytanie: kto jest aktorem na tej scenie? Kto jest podmiotem stosunków międzynarodowych? Podmiotami tymi są przede wszystkim państwa. W przeszłości były one niemal wyłącznie podmiotami stosunków i prawa między­narodowego. W naszym stuleciu sytuacja uległa is- nej zmianie, pojawiły się bowiem inne organizmy międzynarodowe wyposażone w atrybuty podmio­towości prawa międzynarodowego i odgrywające często poważną rolę polityczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)