RADA PAŃSTWA

Rada Państwa podejmuje również — w okresie przerw w obradach Sejmu — decyzje o stanie wojny w ra­zie zbrojnego napadu na Polskę, albo gdy z umów międzynarodowych wynika konieczność wspólne i obrony przeciw agresji.Kompetencje parlamentu w zakre­sie polityki zagranicznej są z reguły mniej rozległe aniżeli w zakresie polityki wewnętrznej, niemniej rola parlamentu jest często bardzo poważna. Wiele konstytucji zastrzega dla parlamentu istotne upraw­nienia w dziedzinie ratyfikacji umów międzynaro­dowych. Zgodnie z postanowieniami wielu konsty­tucji do parlamentu należy wybór lub zatwierdza­nie składu osobowego rządu oraz odwoływanie człon­ków rządu, między innymi ministra spraw zagra­nicznych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)