RANGA PRZEDSTAWICIELA

Przedstawicielami pierwszej rangi są ambasado­rowie i nuncjusze papiescy. W przeszłości ambasa­dorów wysyłały duże państwa do dużych państw. Od czasów zakończenia I wojny światowej zaczęły wysyłać i przyjmować abmasadorów także mniejsze państwa. W ostatnich czasach praktyka utrzymywa­nia stosunków dyplomatycznych w randze ambasa­dorów jeszcze bardziej się rozpowszechniła i obec­nie ambasadorowie stanowią ogromną większość wśród szefów przedstawicielstw dyplomatycznych.Drugą rangę mają posłowie nadzwyczajni i mini­strowie pełnomocni. Na równi z nimi traktowani są internuncjusze papiescy.Wreszcie przedstawicielami dyplomatycznymi trze­ciej rangi są charges d’ajfaires, akredytowani przy ministrach spraw zagranicznych (przedstawiciele dwóch pierwszych rang akredytowani są przy gło­wie państwa).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)