REPREZENTOWANE PAŃSTWA

Państwa reprezentowane są w Radzie przez mini­strów (obrony, spraw zagranicznych, finansów, za­leżnie od treści obrad). Obradom przewodniczy Se­kretarz Generalny (obecnie jest nim Holender J. Luns). Przy Radzie działa dwadzieścia pięć ko­mitetów, zajmujących się poszczególnymi działami współpracy oraz Sekretariat Generalny. Innym orga­nem NATO jest Komitet Wojskowy, pod którego kierownictwem działa Międzynarodowy Sztab Woj­skowy, a także główni dowódcy sił NATO (w Euro­pie, na Kanale i na Atlantyku). Współpraca w obrębie NATO obejmuje wiele dziedzin, zarówno wojskowych, jak politycznych i gospodarczych. Na odcinku wojskowym wyraża się ona w integracji dowództw, a także w pewnym zakresie — w integracji sił zbrojnych. Wojska państw NATO dzielą się bowiem na: a. Siły przydzielone do NATO lub takie, które przechodzą pod dowódz­two wspólne w razie ogłoszenia stanu konieczności.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)