REZULTAT DZIAŁANIA

Powstanie, upadek i likwidowanie państw stwa­rzają nie tylko trudność przy ustalaniu, czy dane państwo już lub jeszcze istnieje, czy też nie, ale prowadzą do różnicy poglądów i stanowią przed­miot sporów pomiędzy państwami, zwłaszcza przy przyjmowaniu ich do organizacji międzynarodowych. Powstanie i upadek państwa jest zwykle rezultatem działania sił pozaprawnych, kwestią faktu. Poprze­dza je ciąg zdarzeń, które świadczą bądź to o na­bywaniu coraz szerszych uprawnień przez władzę tworzącego się państwa oraz o stopniowym unieza­leżnianiu się od dotychczasowej metropolii, bądź też o    zanikaniu suwerennej władzy państwowej upada­jącego państwa.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)