ROZBIEŻNE TENDENCJE

Konsekwencją tego jest tzw. „drenaż mózgów”, czyli podkupywanie najzdolniejszych uczonych i tech­nologów europejskich, którym stwarza się najno­wocześniejsze warunki pracy oraz zapewnia wyso­kie uposażenia. Na tle powyższej sytuacji w burżuazyjnych kołach na zachodzie Europy rysują się rozbieżne tendencje: o ile jedni skłonni są ulec sta­le wzrastającej w życiu gospodarczym Europy Za­chodniej dominacji amerykańskiej, drudzy pragną się jej przeciwstawiać, m.in. w drodze organizo­wania bardziej ścisłej współpracy państw europej­skich w dziedzinie gospodarczej, a w szczególności w dziedzinie rozwoju nauki i techniki, przy czym coraz częściej reprezentowany jest pogląd, że ko­niecznym warunkiem skutecznego przeciwstawienia się Europy Zachodniej dominacji amerykańskiej jest rozwój współpracy z państwami Europy Wschodniej. (Poza Organizacją Paktu Północnoatlantyckiego Stany Zjednoczone doprowadziły do utworzenia in­nych organizacji wojskowo-politycznych, w których odgrywają decydującą rolę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)