RÓŻNICE MIĘDZY PAŃSTWAMI

Jakkolwiek i między pań­stwami socjalistycznymi występują poważne różnice co do stopnia rozwoju sił produkcyjnych, ustalenie kręgu państw tego typu nie wywołuje na ogół kon­trowersji, gdyż powszechnie zalicza się do tej grupy czternaście państw: w Europie — Związek Radziecki, Polskę, Czechosłowację, NRD, Węgry, Rumunię, Bułgarię, Jugosławię i Albanię; w Azji — Chińską Republikę Ludowa. Mongolię, Wietnam i KRLD; przynależność do systemu rozwiniętych państw kapitalistycznych. Ps.ństwa tej grupy to głównie kraje Europy Zachodniej i Ame­ryki Północnej oraz Japonia, a także Australia, No­wa Zelandia i Republika Południowej Afryki; wiele z nich to państwa sprawujące w przeszłości’rządy nad wielkimi posiadłościami kolonialnymi. (Najbardziej kontrowersyjne są kryteria przyna­leżności do Trzeciego Świata.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)