ROZPATRYWANIE CZYNNIKÓW

Przy rozpatrywaniu czynników kształtujących po­litykę zagraniczną państw należy brać pod uwagę nie tylko przyczyny, które sprawiają, że decyzje po­lityczne w jakimś okresie były takie, a nic inne. Zagadnienia ujmowane z tego punktu widzenia być może zadowalają historyka, jeśli stawia on sobie za zadanie tylko wyjaśnienie zjawiska przez ustalenie stosunku przyczynowego pomiędzy określonymi przyczynami i skutkami. Nie zadowala jednak tych, którzy pragną poddać wszechstronnej analizie me­chanizm podejmowania decyzji w polityce zagranicz­nej. Decyzje te bowiem można zrozumieć, rozpatru­jąc je nie tylko w aspekcie ich przyczynowości, ale także celowości.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!