ROZPATRYWANIE ZAGADNIENIA

Rozpatrując zagadnienie z punktu widzenia mini­sterstw spraw zagranicznych, powstaje trudny i zło­żony problem bieżącego opracowywania napływa­jących różnymi kanałami informacji na codzienny użytek kierownictwa resortu i rządu. Zadanie jest jakościowo inne niż dawniej. O ile bowiem kiedyś wystarczało zestawić stosunkowo niewielką ilość in­formacji przesyłanych od czasu do czasu przez kil­kunastu przedstawicieli dyplomatycznych, to obec­nie — przy wydatnym wzroście liczby państw i ułatwieniach w przekazywaniu informacji — do mi­nisterstw szeroką falą napływają codziennie z pla­cówek dyplomatycznych informacje różnego rodza­ju, które wymagają bieżącego systematyzowania i opracowywania oraz jednoczesnego zestawiania z informacjami prasowymi i radiowymi oraz informa­cjami otrzymywanymi z innych resortów i różne­go rodzaju organizacji krajowych i międzynarodo­wych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)