RZĄD

Dodać należy, że parlamentarzyści wielu krajów przeja­wiają dużą aktywność w dziedzinie polityki zagra­nicznej. Organizacją międzynarodową, która poważ­nie ułatwia kontakty i współpracę parlamentarzy­stów różnych krajów, jest Unia Międzyparlamen­tarna (założona w 1895 r.). Prezes rady ministrów (premier) jest sze­fem rządu. Jego kompetencje, a także kompetencje rady ministrów, określone są postanowieniami kon­stytucji i innych ustaw. Do rady ministrów należy podejmowanie ważnych decyzji w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej. Tak więc w świetle obowiązującej u nas Konstytucji rząd (Rada Mini­strów) jest naczelnym wykonawczym i zarządzają­cym organem władzy państwowej, a zatem sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z in­nymi państwami i w tym zakresie koordynuje dzia­łalność ministra spraw zagranicznych i innych mini­strów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)