ŚCISŁA WSPÓŁPRACA

Tendencje zmierzające do ścisłej współpracy go­spodarczej między rozwiniętymi krajami kapitali­stycznymi znalazły najpełniejszy wyraz organiza­cyjny na obszarze Europy Zachodniej. Od lat reali­zowana jest tam integracja sześciu krajów: RFN, Francji, Włoch, Belgii, Holandii i Luksemburga, obejmująca — od 1973 r. — także Anglię, Irlandię i Danię. Źródła procesu integracyjnego Europy Zachodniej mają charakter gospodarczy i polityczny. Załamanie się gospodarki zachodnioeuropejskiej, która odgry­wała w świecie dominującą rolę do czasu II wojny światowej, zmusiło w latach powojennych kraje te­go regionu do szukania nowych form organizacyj­nych, które w zmienionych warunkach sprostałyby onkurencji międzynarodowej, a w szczególności po­głębiłyby międzynarodowy podział pracy i złago­dziły wałki konkurencyjne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)