SIŁY ZBROJNE

Siły zbrojne przeznaczone do poddania ich do­wództwu NATO w nie określonej bliżej przyszłości.Siły zbrojne pozostające pod dowództwem naro­dowym. Następnie — dziedziną objętą współpracą jest planowanie i koordynowanie rozwoju sił zbroj­nych, szkolenie wojsk, wspólne poczynania w dzie­dzinie gospodarczo-wojennej (logistyka) obejmujące m.in. współpracę produkcyjną, naukowo-badawczą, standaryzację broni i ekwipunku, a dalej planowa­nie wojskowo-gospodarcze oraz współdziałanie w zakresie tworzenia wspólnej infrastruktury NATO (budowa i utrzymywanie urządzeń przeznaczonych do wykorzystania ich przez siły zbrojne NATO, jak lotniska, drogi, magazyny).W 1966 r. Francja powiadomiła sojuszników o swej decyzji wycofania się z organizacji wojskowej NATO, podkreślając jednocześnie, że ma zamiar po­zostać nadal stroną paktu północnoatlantyckiego, i zgodziła się na utrzymywanie nadal sił zbrojnych w RFN.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)