SKRAJNE POGLĄDY

Wypowiedziano w tej kwestii wiele skrajnych po­glądów. Według jednych — jednostka jest tylko owcą idącą na przedzie bądź też etykietą wydarzeń (Tołstoj). Według innych — cała historia jest dzie­łem wielkich ludzi, a samo istnienie wielkiego czło­wieka jest już zjawiskiem o wybitnym społecznym znaczeniu, w konsekwencji historia to biografie wielkich ludzi (Carlyle). Żaden z tych poglądów nie wyjaśnia jednak biegu wydarzeń międzynarodowych. Pierwszy z nich nie bierze pod uwagę, że zmiany w stosunkach społecznych same przez się bezpośred­nio nie powodują zmian politycznych, że niezbęd­nymi przewodnikami, którymi płynie prąd historii, są właśnie politycy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!