SŁUŻBA KONSULARNA

Praktyka najnowsza wykształciła pewne łagodniejsze formy uzewnętrzniania mało przyjaz­nych stosunków międzypaństwowych, jak odwoła­nie szefów przedstawicielstw dyplomatycznych, od­wołanie większości personelu placówki, zerwanie stosunków dyplomatycznych przy dalszym utrzymy­waniu stosunków konsularnych itp. Konsulowi są urzędni­kami wysyłanymi za granicę na stały pobyt w celu ochrony interesów swego państwa, głównie zaś w celu wykonywania określonych zadań administracyj­nych i gospodarczych. Służba konsularna, choć nie ma w tym stopniu co służba dyplomatyczna cha­rakteru reprezentacyjnego, spełnia funkcje o dużym znaczeniu praktycznym dla stosunków międzynaro­dowych. Inne są też tradycje historyczne służby konsularnej: o ile dyplomacja tkwi swymi tradycja­mi w działalności na dworach królewskich, to tra­dycje konsulatów są kupieckie.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)