SŁUŻBA ZAGRANICZNA

Służba zagraniczna składa się z przedstawicielstw dyplomatycznych, służby konsularnej i przedstawi­cielstw handlowych. We wzajemnych stosunkach państwa od starożyt­ności korzystały z usług posłów. Poselstwa stałe za­częto utrzymywać pod koniec średniowiecza we Włoszech (papież i miasta włoskie), a od XVI w. także inne państwa europejskie mają stałych po­słów. Pomiędzy państwami europejskimi przez długie lata toczyły się spory co do pierwszeństwa, jakie przysługiwać miało posłom poszczególnych monar­chów przed posłami innych monarchów, tzw. questions de preseance. W wielu przypadkach utrudniały one porozumienia merytoryczne. Spory zakończyły się po ustaleniu rang przedstawicieli dyplomatycz­nych w regulaminie wiedeńsko-akwizgrańskim (1815 i 1818).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)