SPEŁNIANE FUNKCJE

Funkcje spełniane przez, dyplomatów ulegały w swym rozwoju historycznym istotnym zmianom. Zmieniały się również metody działania dyplomacji, określanej jako „nauka i sztuka prowadzenia ro­kowań z obcymi państwami i reprezentowania pań­stwa na zewnątrz”. W okresie feudalnych monar­chii wymagano od dyplomatów, aby byli zręcznymi dworakami, którzy potrafią realizować zlecone im zadania, posługując się nierzadko intrygami dwor­skimi, nawiązując bliższe stosunki z osobami mają­cymi wpływ na monarchię, wykorzystując antago­nizmy i sympatie między nimi. W nowszych cza­sach, kiedy decyzje w zakresie polityki zagranicznej podejmują partie polityczne i parlamenty, od dy­plomaty wymaga się gruntownej znajomości życia politycznego kraju, do którego się udaje, pozwala­jącej mu na wykorzystywanie w jego działalności różnych czynników, takich jak nacisk opinii publicznej, oddziaływanie poszczególnych grup nacisku, a także wymaga się umiejętności organizowania akcji popularyzujących własny kraj i jego politykę.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)