SPOTYKANA KRYTYKA

Kryty­ka ta napotyka jednak sprzeciwy innych autorów zachodnich, którzy słusznie zwracają uwagę, że w okresie negocjacji w Jałcie „Armia Czerwona znaj­dowała się zaledwie czterdzieści mil od Berlina, podczas gdy na Zachodzie alianci jeszcze nie prze­kroczyli Renu, a Mac Arthur domagał się od Związ­ku Radzieckiego sześćdziesięciu dywizji, by przepę­dzić Japończyków z Mandżurii”. W porównaniu z dawną, cechą charakterystyczną współczesnej dyplomacji jest rozwój tzw. „dyplo­macji konferencyjnej”, związany z powstaniem i ży­wą działalnością wielu organizacji międzynarodo­wych. Szczególnie dogodną dla przedstawicieli państw okazją do rozmów i negocjacji wielostron­nych stanowią posiedzenia organów ONZ.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)