SPRAWIEDLIWE STWIERDZENIE

  1. W tym miejscu należy na chwilę przerwać relację dla sprawiedliwego stwierdzenia, że instytucja, zwa­na brutalnie rzeźnią, nie jest jednak wynalazkiem stulecia komór gazowych i bomby „A” — istnieje i działa od dawna. Już książę Janusz I Mazowiecki nadał (w roku 1413) gminie miasta Warszawy przy­wilej monopolu rzeźnego. Przywilej potwierdziły na­stępnie sądy komisarskie, asesorskie oraz konstytucje. Od 1866 roku rzeź bydła w Warszawie i w 184 innych miastach Królestwa Kongresowego mogła być doko­nywana wyłącznie w „szlachtuzach miejskich, spe­cjalnie do tego celu przysposobionych”. Rzeźnia warszawska przeniosła się na Pragę (na teren dawnej fabryki „Wulkan”) w latach dwudzie­stych z Solca. 

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)