STAŁA NEUTRALNOŚĆ

Neutralność może być stała, jeśli państwo w czasie pokoju zaciągnie zobowiązania nieuczestniczenia w jakiejkolwiek wojnie, z wyjątkiem wojny obronnej (takimi państwami są Szwajcaria i Austria), albo wojenna, co oznacza stan państwa, które nie bierze udziału w wojnie, jaka toczy się między innymi państwami, w związku z tym przysługują mu prawa i ciążą na nim obowiązki określone przez prawo międzynarodowe. Od neutralizmu i neutralności od­różnić należy neutralizację. Pojęcie to oznacza zo­bowiązanie się jakiegoś państwa do zdemilitaryzowania części swego terytorium, to znaczy do niepo­siadania garnizonów wojskowych, do niebudowania twierdz wojskowych ani też umieszczania innych u- rządzeń służących celom wojskowym na jneutrali- zowanym terytorium.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)