STOPIEŃ ZALEŻNOŚCI

Wydaje się wątpliwe, czy nawet najbardziej dokład­na znajomość historii, łącznie z określonym syste­mem wartości, stanowi wystarczającą podstawę do podejmowania decyzji politycznych. Należy mieć na uwadze, ze rozwój nauki i techniki, a także rozwój gospodarczy i kulturalny społeczeństw stwarzają w dobie współczesnej warunki pod wielu względami i zupełnie odmienne niż w przeszłości i że obecnie jest możliwe, a nawet konieczne poszukiwanie i znaj­dowanie rozwiązań zupełnie innych niż dawniej. Wysoki stopień zależności decyzji politycznej od informacji, jakich politykowi dostarczono, oraz od ocen tych informacji dokonanych przez doradców i współpracowników sprawia, że działalność politycz­ną przyrównać można do wojskowej w czasach woj­ny. rozpoznanie i wywiad są istotnymi elementami dowodzenia.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)