STOPNIOWA REDUKCJA CŁA

Stopniowo redukując cła EWG potrafiła niemal całkowicie zintegrować kraje członkowskie w jeden obszar celny. Niemniej na drodze do pełnej integra­cji gospodarczej rysowały się i nadal rysują duże trudności, będące wyrazem sprzecznych interesów. Szczególnie ostro występowały sprzeczności intere­sów Francji i RFN dotyczące cen na produkty rol­ne, a także sprzeczności polityczne. W związku z tym ukształtowały się już w pierwszych latach istnie­nia EWG dwie przeciwstawne koncepcje dotyczące wspólnoty zachodnioeuropejskiej. Tzw. „koncepcja europejska” — stopniowo zmierzająca do stworze­nia superpaństwa zachodnioeuropejskiego, zrzesza­jącego Europejczyków pochodzenia francuskiego, nie­mieckiego, włoskiego, belgijskiego i innych, repre­zentowana m.in. przez wieloletniego przewodniczą­cego Komisji Wspólnoty prof. Waltera Hallsteina — przeciwstawił się jej zdecydowanie w imieniu Fran­cji generał de Gaulle, rzucając hasło „Europy ojczyzn” i traktując „koncepcję europejską” jako „chimerę zrodzoną w umysłach technokratów”, nie dającą się pogodzić z celami, o które walczy Fran­cja, i koncentrującą w sobie- „wszelkie nadzieje wszystkie złudzenia szkoły ponadnarodowej”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)