SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA

System bezpieczeństwa oparty na tych układach odpowiadał okresowi stosunków międzynarodowych, w których mocarstwa zachodnie nie weszły jeszcze na drogę zbrojenia RFN Dopiero w następnym okre­sie — w odpowiedzi na ratyfikację Układów Pa­ryskich w 1955 r., na mocy których rozpoczęła się remilitaryzacja RFN — europejskie państwa socja­listyczne związały się wielostronnym Układem War­szawskim. Zakres zobowiązań zaciągniętych w Układzie War­szawskim przez umawiające się strony jest szerszy aniżeli w dwustronnych układach przyjaźni i po­mocy wzajemnej. Tak więc według art. 4 układu polsko-radzieckiego z 1945 r. strony mają obowiązek wzajemnego przyjścia sobie z pomocą (tzw. casus foederis), gdy jedna z nich „zostanie wciągnięta w działania wojenne przeciwko Niemcom, gdyby te wznowiły politykę agresji, albo przeciwko innemu państwu,, które w takiej wojnie sprzymierzyłoby się z Niemcami bezpośrednio lub w jakiejkolwiek in­nej formie”.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)