SZERSZE OMÓWIENIE

Na szersze omówienie zasługuje Organizacja Państw Amerykańskich. Pierwsze plany zacieśnie­nia więzów łączących państwa amerykańskie, które powstały na obszarze byłych kolonii państw euro­pejskich, sięgają okresu walk wyzwoleńczych. Jed­nym z ich autorów był bohater walk o wyzwole­nie narodowe Ameryki Południowej od kolonizato­rów hiszpańskich Simon Bolivar, który stał na czele Wielkiej Kolumbii (obecne obszary Kolumbii, Ekwa­doru, Wenezueli i Panamy). Po zawarciu traktatów bilateralnych z innymi państwami Bolivar wysunął projekt zwołania kongresu przedstawicieli państw amerykańskich i powołania do życia ogólnej konfe­deracji. Kongres zwołany do Panamy w 1326 r. nie spełnił pokładanych w nim nadziei, nie było na nim takich krajów amerykańskich, jak Argentyna, Bra­zylia, a także Stanów Zjednoczonych.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)