TRANSFER DÓBR

Dokonanie transferu dóbr z krajów rozwiniętych do krajów i regionów rozwijających się w celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego tych regionów i zmniejszenia dysproporcji dotyczą­cych poziomu rozwoju gospodarczego w skali świa­towej, c) ukształtowanie takich mechanizmów wy- I miany i współpracy międzynarodowej, które by przeciwdziałały niekorzystnym dla krajów rozwija­jących się ruchom cen na rynku światowym, zapew­niały stabilność warunków wymiany oraz sprzyjały  rozwojowi modernizacji produkcji w krajach rozwijających się.Państwa określonych regionów Trzeciego Świata wykształciły pewne formy organizacyjne swej współ­pracy. Wymienić tu należy w szczególności: Ligę Arabską i Organizację Jedności Afrykańskiej.Z inicjatywą zorganizowania Ligi Arabskiej wy­stąpił rząd egipski w 1944 r., zwołując konferencję przygotowawczą do Aleksandrii.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)