UDOSKONALENIE ŚRODKÓW

Tak np. amerykańscy autorzy E. B. Haas i A. S. Whiting na kanwie doświadczeń z okre- j su zimnej wojny definiują dyplomację jako „kumu­latywne wywieranie nacisku politycznego, gospodarczego i wojskowego na każdą ze stron, sformalizo­wane w wymianie żądań i ustępstw między nego­cjatorami”Udoskonalenie środków komunikacyjnych w ostat-j nich dziesiątkach lat przyczyniło się w dużym stop­niu do wprowadzenia centralizacji przy podejmo­waniu decyzji w zakresie polityki zagranicznej. Przedstawiciele dyplomatyczni w niewielkim tylko stopniu podejmują obecnie w sposób samodzielny de­cyzje o znaczeniu politycznym, mają bowiem moż­ność uzyskania instrukcji od ministra spraw zagra­nicznych za pomocą telekomunikacji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)