UKŁAD RZYMSKI

Układ rzymski zawiera postanowienia umożliwia­jące utrzymanie powiązań gospodarczych, jakie łą­czyły dotychczas państwa afrykańskie z poszczegól­nymi członkami EWG. W wykonaniu tych postano­wień (art. 131) w 1963 r. podpisano konwencję, na mocy której osiemnaście państw afrykańskich, czyli tzw. terytoria stowarzyszone (chodzi tu głównie o byłe kolonie francuskie), korzystają z handlu z pań­stwami Wspólnoty, z ulg celnych, podobnie jak pań­stwa Wspólnoty, zachowując prawo do stosowania ceł i innych ograniczeń dla ochrony własnego prze­mysłu. W latach następnych liczba państw-człon­ków stowarzyszonych znacznie zwiększyła się. Pań­stwa powyższe tworzą Stowarzyszenie, którego orga­nami są Rada i Komitet.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)