UTWORZENIE SPECJALNEJ INSTYTUCJI

Stanowisko to przyczyniło się w istotnym stopniu do utworzenia w 1964 r. specjalnej instytucji pod nazwą Konferen­cja Narodów Zjednoczonych do Spraw Handlu i Rozwoju, w skrócie: UNCTAD, będącej stałym or­ganem Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Członkami UNCTAD są wszyscy członkowie ONZ i organizacji wyspecjalizowanych ONZ. O ile jednak w zakresie spraw rozwoju gospodarczego Trzeci Świat wyka­zuje zdolność do wspólnego działania, co pozwoliło publicystom zapowiadać utworzenie „grupy 77”, a także zdolność do występowania solidarnie w ONZ na rzecz dekolonizacji, to w zakresie wielu innych podstawowych problemów politycznych państwa Trzeciego Świata zajmują zazwyczaj rozbieżne sta­nowiska. Część ich ulega wpływom Stanów Zjedno­czonych lub pozostałych mocarstw zachodnich, inne stosują mniej lub bardziej konsekwentną politykę neutralistyczną.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)