UZNANIE PRZEZ PAŃSTWA

Rząd ten został uznany przez Związek Radziecki i niektóre inne państwa, natomiast nie uznały go państwa zachodnie, które nadal uznawały rząd emigracyjny w Londynie jako reprezentację Państwa Polskiego. W rezultacie rozbieżnego stano­wiska mocarstw Polska nie była reprezentowana na konferencji w San Francisco wiosną 1945 r., na podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych. Uchwały wielkich mocarstw podjęte w Jałcie w lutym 1945 r. zapowiedziały reorganizację Rządu Tymczasowego przy współudziale przedstawicieli emigracji. W następstwie tych uchwał oraz w wy­niku rozmów z przedstawicielami emigracji utwo­rzony został w dniu 28 czerwca 1945 r. Rząd Tym­czasowy Jedności Narodowej, z którym mocarstwa zachodnie nawiązały stosunki, a tym samym uznały go.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)