W CZASIE WOJNY

W czasie I wojny światowej Francja uznała Komitet Narodowy Polski, a następnie Ko­mitet Narodowy Czechów i Słowaków za oficjalną reprezentację ich narodów. Tego rodzaju uznanie praktykowane jest przez wiele państw w odniesie­niu do „frontów wyzwolenia” działających w Azji i Afryce w okresie walki o niepodległość (np. wiele państw uznało algierski Front Wyzwolenia Narodo­wego na kilka lat przed uzyskaniem niepodległości przez Algierię). W związku z tą praktyką w nauce krajów socjalistycznych wysuwane są dalej idące poglądy, a mianowicie, że narody walczące o nie­podległość są nie tylko podmiotami stosunków mię­dzynarodowych, ale też posiadają podmiotowość pra­wa międzynarodowego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!