W NAUKACH POLITYCZNYCH

Tak np. były kanclerz RFN Kiesinger argumentował w 1967 r., że „historia posiada bogatszą wyobraźnię niż my wszyscy i często ma pomysły, które nam nie przyszłyby do głowy; nie można ich wprawdzie wkalku- lowywać do polityki, ale jako jednej z możliwości z rachunku politycznego nie powinno się ich wy­kluczać”.Od wielu lat w naukach politycznych na Zacho­dzie czynione są próby zmierzające do racjonaliza­cji procesu podejmowania decyzji politycznych. W tym celu sięga się do teorii gier oraz metod mate­matycznych. Zadaniem tych teorii jest określanie, które spośród możliwych decyzji stwarzają najwię­ksze szanse sukcesu przy najmniejszym ryzyku nie­powodzenia. Zagadnieniom tym poświęcono wiele prac. W Stanach Zjednoczonych organizuje się na­wet, na podobieństwo gier wojskowych, gry dyplo­matyczne.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)