W NOWSZEJ NAUCE

Dlatego w nowszej nauce prawa międzynarodowe­go, a także w obowiązującej konwencji wiedeńskiej, stosuje się — i słusznie — określenie „przywileje i immunitety” albo krótko „prawa”, a nie dawne określenie „eksterytorialność”.Immunitety i przywileje dyplomatyczne obejmu­ją przede wszystkim:Nietykalność osobistą: przedstawiciela dyplo­matycznego nie wolno aresztować także wówczas, gdy dopuści się ciężkiego przestępstwa albo prowa­dzi działalność niezgodną z jego obowiązkami, wol­no jednak zażądać odwołania go (tak postępuje się w praktyce z personelem dyplomatycznym, który zajmuje się szpiegostwem).Nietykalność pomieszczeń przedstawicielstwa dyplomatycznego oraz mieszkania przedstawiciela dyplomatycznego.Zwolnienie od podatków bezpośrednich (na za­sadzie uprzejmości międzynarodowej zwalnia się ich także od niektórych podatków pośrednich, np. nie nakłada się cła na przedmioty przeznaczone do użytku własnego).Immunitet sądowy w sprawach cywilnych (nie można go pozwać bez, jego zgody przed sąd kraju pobytu), wyjątek stanowią sprawy związane z nie­ruchomością lub przedsiębiorstwem, jeśli przedsta­wiciel dyplomatyczny jest ich właścicielem. Swoboda komunikowania się z własnym pań­stwem (przy pomocy kurierów dyplomatycznych, prawo używania szyfru).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)