W OBECNYM UKŁADZIE

W obecnym układzie międzynarodowym państwa Trzeciego Świata obejmują ponad połowę ludności świata, państwa socjalistyczne około 30%, a rozwi­nięte kraje kapitalistyczne — 17—18%. Spośród 151 państw członkowskich ONZ — 120 pretenduje do nazwy krajów rozwijających się (w tym 6 państw socjalistycznych).Jakościowy skok w stosunkach międzynarodowych jest rezultatem trojakiego procesu rozwojowego:Budownictwa socjalizmu jako systemu światowe­go. 2. Rozpadu systemu kolonialnego. 3. Utraty wła­dzy nad większością ludności świata przez kapi­talizm.Współczesne stosunki są nie tylko stosunkami mię­dzy państwami i narodami, ale także między prze­ciwstawnymi systemami społecznymi. Stosunkowo najwyraźniej występują cechy wspól­ne państw typu socjalistycznego: zasady ustroju spo­łeczno-gospodarczego (planowa gospodarka, uspo­łecznienie środków produkcji), ustroju politycznego (dyktatura proletariatu).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)