W OKRESIE WOJNY

Statut Euratomu nie zawiera zakazu wykorzystywania energii atomowej dla celów woj­skowych, natomiast upoważnia organy tej Wspólno­ty do kontrolowania, by surowce i produkty atomo­we były wykorzystane w celach, dla których zostały przeznaczone. Organami Euratomu są: Komitet Kie­rowniczy, złożony z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich (od 1967 r. wspólny z EWG), oraz dziewięć grup badawczych.W ostatnich latach Euratom przechodzi kryzys. O   ile początkowo — w okresie wymiany doświad­czeń i prowadzenia badań naukowych nad pokojo­wym wykorzystaniem energii atomowej — współ­praca między państwami członkowskimi nie nastrę­czała większych trudności, to przejście do fazy, w której należy podejmować decyzje, w jakim pań­stwie i jakie przedsiębiorstwa mają prowadzić pro­dukcję przemysłową opartą na wynikach wspólnych badań naukowych, ujawniło głębokie sprzeczności interesów.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)