W PRACACH NAUKOWYCH

Należy jednak zdawać sobie sprawę że istnipia granice poza którymi mózg elektronowy nie jest w stanie konkurować z mózgiem człowieka.  W pracach naukowych, bez względu na za­łożenia badawcze i metody, obowiązują te same za­sady logiki. Jeśli metoda klasyczna, nazywana nie­kiedy przez jej przeciwników metodą „literacką”, posługuje się często sformułowaniami mniej precy­zyjnymi niż metody matematyczne, to niejednokrot­nie góruje ona nad innymi metodami tym, że umo­żliwia przedstawienie zagadnienia w sposób bardziej pełny i elastyczny. Powyższe uwagi krytyczne nie są skierowane prze­ciwko stosowaniu nowych technik badawczych, lecz przeciwko ich wyłączności, a zwłaszcza ich naduży­waniu.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)