W STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH

W stosunkach międzynarodowych przyjmuje się zwyczajowo, że minister spraw zagranicznych jako kierownik resortu prowadzącego politykę zagranicz­ną jest upoważniony do działania w imieniu pań­stwa i nie potrzebuje osobnego pełnomocnictwa.W czasie pobytu za granicą prezes rady ministrów, minister spraw zagranicznych, a także inni mini­strowie korzystają z przywilejów i immunitetów przysługujących przedstawicielom dyplomatycznym. Ministrowi spraw zagranicznych podlega urząd zwany ministerstwem spraw zagranicznych (niekie­dy zaś inaczej: State Department w Stanach Zjed­noczonych, Auswartiges Amt w RFN, Foreign Office w Anglii). W związku z ogólną tendencją minister­stwa te, których początki w XVII w. były bardzo skromne, rozrosły się niebywale. W Stanach Zjedno­czonych zatrudniają one ponad czternaście tysięcy osób, w Wielkiej Brytanii — około trzech tysięcy.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)