W ŚWIETLE PRAWA

W świetle prawa międzynarodowego głowa pań­stwa, bez względu na to, jakie przysługują jej kom­petencje konstytucyjne, posiada prawo wszechstron­nego reprezentowania państwa (ius omnimodae re). Podczas pobytu za granicą głowa państwa korzysta z szerokich immunitetów i przy­wilejów, które w pewnym stopniu są konsekwen­cją prawa do czci, jakie przysługuje państwom, i prawa do równości, a w pewnym stopniu wiążą się ze stosowaniem przyjętego ceremoniału i etykie­ty. Tak więc głowa państwa korzysta z nietykal- nosci osobistej oraz immunitetów w zakresie jurys­dykcji cywilnej i karnej. W sprawach cywilnych głową państwa można za granicą pozwać przed sąd tylko wówczas, gdy wyrazi na to zgodę w spra­wach dotyczących nieruchomości, które posiada za granicą.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)