W ŚWIETLE PRZEPISÓW

W świetle przepi­sów powszechnego prawa międzynarodowego obej­mują one przede wszystkim nietykalność lokalu, ar­chiwum i korespondencji, prawo używania flagi i godła państwa, swobodę poruszania się i porozu­miewania oraz różne ulgi podatkowe. Co do niety­kalności osobistej — konwencja wiedeńska głosi, że konsulowie „nie mogą być poddani aresztowi ani uwięzieni z wyjątkiem popełnienia ciężkiej zbrodni, i to na podstawie postanowienia właściwej władzy sądowej”. Podobnie ograniczony jest przysługujący konsulom immunitet jurysdykcyjny: dotyczy on je­dynie zwolnienia od odpowiedzialności w odniesie­niu do czynności urzędowych. Umowy zawierane między państwami (umowy konsularne, a także umowy nawigacyjne, handlowe i osiedleńcze) przywileje te często poważnie rozsze­rzają na zasadzie wzajemności, zbliżając tym samym położenie prawne konsula do położenia przedstawi­ciela dyplomatycznego.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)