WEDŁUG DANYCH

Według danych porównawczych w 1961 r. wydatki Stanów Zjednoczonych na badania nauko­we i przemysłowe wynosiły 14 039 milionów dola­rów (3,3°/o dochodu narodowego), gdy tymczasem Anglia wydatkowała na ten cel tylko 1777 milionów dolarów (2,8% dochodu narodowego), RFN — 966 milionów dolarów (1,6% dochodu narodowego), Fran­cja — 700 milionów dolarów (1,5% dochodu naro­dowego). Powyższy stan rzeczy nazywany jest „bra­kiem równowagi technologicznej” między Stanami Zjednoczonymi a Europą Zachodnią i wywołuje w krajach Europy Zachodniej obawy, że dalszy roz­wój doprowadzi do pogłębienia procesu uzależnia­nia się gospodarczego krajów Europy Zachodniej od sojusznika amerykańskiego, zwłaszcza że rosnącym dysproporcjom na odcinku nowoczesnej technologii towarzyszy ekspansja kapitału amerykańskiego oraz opanowywanie przez firmy amerykańskie przemy­słów wymagających stosowania najnowszej techni­ki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj na moim serwisie! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów dotyczących urbanistyki i polityki. Zapraszam do czytania i komentowania naszego serwisu. Zapraszam do czytania!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)